Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Trekantens Trailercenter

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Trekantens Trailercenter.

Forbehold:
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer herunder svigtende leverancer fra vore leverandører, ændrede produktspecifikationer, prisstigninger og force majeure.

Dokumentation og vejledning:
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Trekantens Trailercenter.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Trekantens Trailercenters side, er denne af vejledende art.
Trekantens Trailercenter indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport:

Reservedele/tilbehør:
Levering af varer fra Trekantens Trailercenter anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.
Forsendelsen af varer sker efter aftale.
Tilbehør og ekstraudstyr leveres løst, medmindre andet er aftalt.

Trailere:
Hvis andet ikke er aftalt, skal traileren afhentes hos Trekantens Trailercenter. Du kan evt. kontakte os og få en pris på levering.

Risikoen for varerne:
Risikoen for varer købt ved Trekantens Trailercenter overgår til dig som forbruger på leveringstidpunktet.

Pris og betaling:
Hos Trekantens Trailercenter  kan du betale via:
– Dankort & Visa/Dankort ved afhentning
– Kontant ved afhentning

Ejendomsforhold:
Trekantens Trailercenter forbeholder sig ejendomsretten  til det købte indtil hele fakturabeløbet er betalt.

Garanti/reklamationsret:
– Ved B2C salg  ydes reklamationsret efter den til enhver tid gældende købelov. Ved B2B salg ydes der 12 mdr. reklamationsret. Reklamationsretten  omfatter ikke skader opstået ifbm. udlejning, betjeningsfejl, modifikationer, misbrug eller anden skade fra brugerens side.
– Trekantens Trailercenter frasiger sig enhver form for drifts- og avancetab.

Fortrydelsesret:
Afbestiller køber en ordre, er køber forpligtet til, at holde Trekantens Trailercenter skadeløs for ethvert tab Trekantens Trailercenter måtte lide som følge heraf.
Ved fortrydelse af køb, efter underskrift på reg. blanket, fuldmagt eller salgsslutseddel kræves gebyr på 20 % af købspris + registreringsomkostninger.
Trekantens Trailercenter yder 14 dages fortrydelsesret på reservedele, gældende fra den dag køber modtager varer. Fortryder køber købet, skal Trekantens Trailercenter underrettes herom senest 14 dage efter den dag, køber modtog varer. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.