Trailer Regler

 

Hvor hurtigt må jeg køre med trailer?

I forbindelse med finansloven i 2019 blev det besluttet af hæve hastighedsgrænsen for lette vogntog (herunder kørsel med trailer og campingvogn) fra 70 km/t til 80 km/t uden for tættere bebyggede områder samt på motortrafikveje. De forskellige hastighedsgrænser for kørsel med trailer kan således deles op på følgende måde:

– 50 km/t i byzoner (medmindre andet er skiltet)
– 80 km/t på landeveje og motortrafikveje
– 80 km/t på motorveje (med mindre traileren er godkendt til tempo 100

 

Kan min trailer tempo 100 godkendes?

Trailere op til 3.500 kg. kan godkendes til tempo 100 ved syn efter de almindelige regler eller godkendes til tempo 100 af forhandleren, uden forudgående syn hvis traileren er fabriksny. Dog er der krav til både bil og trailer som skal opfyldes for lovligt at kunne køre tempo 100 kørsel. For at opretholde tempo 100 godkendelsen skal traileren synes hvert andet år. 

 

Regler for tempo 100

Krav til trailer:
Ved tempo 100 kørsel skal påhængskøretøjet opfylde følgende krav:
– Traileren skal være registeret til tempo 100
– Traileren skal være udstyret med tempo 100 mærke som er synligt bagfra
– Trailerens dæk skal være yngre end 6 år – bestemmes ud fra produktionstidspunktet som fremgår af dækkene
– Traileren skal være egnet til kørsel med 100 km/t – dette bestemmes af fabrikanten
– Dækkenes hastighedsmærkning skal svare til mindst 120 km/t

Krav til den trækkende bil:
Bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke være over 3.500 kg.
Bilen skal være udstyret med ABS bremser
Bilens køreklare vægt som fremgår af registreringsattesten skal minimum svare til køreklare vægt for den trækkende bil som er angivet på trailerens tempo 100 godkendelse. Se skema for beregning af køreklar vægt herunder
– Under tempo 100 kørsel skal både bilens tilladte totalvægt og bilens største tilladte vægt af påhængskøretøj begge være lig med, eller større end trailerens samlede registrerede akseltryk.
– Under tempo 100 kørsel skal gyldig tempo-100 godkendelses attest medbringes.
– Hvis betingelserne for tempo 100 ikke er opfyldt vil kørsel med traileren anses som almindelig kørsel med påhængsvogn.

Hvor stor trailer må jeg køre med?

Med et almindeligt kørekort (kategori B) må du altid trække en trailer med totalvægt op til 750 kg. også selvom bilen du benytter har en tilladt totalvægt på 3.500 kg. (dvs. samlet totalvægt for vogntoget er 4.250 kg.) Du må også gerne køre med en større trailer hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. F.eks. hvis din bil har en tilladt totalvægt på 2.000 kg. må du køre med en trailer med totalvægt op til 1.500 kg.

N.B. vær dog opmærksom på at selvom du gerne må køre med en given størrelse trailer, må du aldrig køre med mere vægt end bilen er godkendt til at trække. Dette tal fremgår af bilens registrerings attest under ’oplysninger om sammenkobling’.

 

Særlige regler for kørekort erhvervet FØR 1. maj 2009

hvis dit kategori B kørekort er erhvervet FØR 1. maj 2009 kan du vælge at benytte påhængskøretøjets største tilladte totalvægt (phv. Største ttv.) som står på bilens registreringsattest, når du beregner vogntogets samlede totalvægt i stedet for totalvægten fra trailerens registreringsattest.  

Eksempel:

Bilens teknisk tilladte totalvægt: 1.560 kg.
Phk. Største ttv. m/bremser: 1.000 kg.

sammenlagt giver ovenstående tal fra bilens reg. attest 2.560 kg. dvs. mindre end de tilladte 3.500 kg. for alm. Kørekort (kategori B). I dette tilfælde er det f.eks tilladt at trække en trailer med totalvægt på 3.500 kg. selvom vogntogets totalvægt efter de nye regler ender på 5.060 kg. (1.560 + 3.500). Dog må trailerens egenvægt + læs ikke overstige 1.000 kg. som er max. påhængsvægt i ovenstående eksempel.  

Hvis ovenstående tal fra bilens registreringsattest sammenlagt er større en 3.500 kg. gælder de samme regler som ved kørekort erhvervet EFTER 1. maj 2009.

 

Hvornår skal jeg have trailerkørekort?

Hvis trailerens totalvægt er mere end 750 kg. og den sammen med den trækkende bil’s tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg. så skal du have trailerkørerkort (kategori BE).

Med et trailerkørekort må vogntogets samlede vægt være op til 7.000 kg. Dvs. du f.eks. må trække en trailer med totalvægt på 3.500 kg. efter en bil med tilladt totalvægt på 3.500 kg.

Er du stadig i tvivl anbefaler vi at du benytter beregneren på www.hænger.dk

 

Vægtafgift på trailer?

Alle trailere med totalvægt > 500 kg. er pålagt en årlig vægtafgift. Beløbet for afgiften afhænger af trailerens vægtklasse og kan ses i tabellen herunder.

Skal min trailer have vægttavler?

Kort svar: Nej!

Langt svar: I bekendtgørelsen om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er der sket bortfald af pkt. 2.02.024 og justering af pkt. 2.02.110 så små påhængsvogne (op til 3.500 kg.) ikke længere skal have påskrifter (vægttavler). Ændringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Kilde: retsinformation – link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1595

 

Totalvægt og nyttelast

Disse to tal bliver ofte forvekslet men i virkeligheden er de lette at forstå.

Totalvægt:
Dette tal er udtryk for hvor meget traileren samlet må veje ved maksimal last, inkl. dens egen vægt. Den sidste del er væsentlig fordi totalvægt nogle gange forveksles med hvor meget traileren må laste.

Nyttelast:
Nyttelast, også kaldet lastevne er det tal der viser hvor meget vægt du må læsse på din trailer. Tallet er let at finde, du modregner bare trailerens egenvægt/køreklare vægt i traileren totalvægt.

Eksempel:

Totalvægt: 750 kg.
– Køreklar vægt: 130 kg.
= Nyttelast: 620 kg.

 

Regler for overlæs

Køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt på højest 3.500 kg.

Hvis du kører med overlæs på din trailer risikerer du at blive straffet med bøde. Graden af overlæs beregnes som procent af den tilladte totalvægt og der udskrives bøde til både fører og ejer/bruger. Dog er der en tolerancegrænse på 7% som skal overskrides før der gives bøder. Tolerancegrænsen gælder både hvis køretøjet isoleret set overskrider den tilladte totalvægt og hvis vogntoget samlet set overskrider den tilladte totalvægt. Herunder kan du se bødetaksterne som gælder ved førstegangsforseelse.

– Fører: 75 kr. pr. procent (%)
– Ejer/bruger: 150 kr. pr. procent (%)  

Bøden oprundes til det nærmeste beløb som er deleligt med 500 og er altid minimum på 1.000 kr.
Hvis du gentager overtrædelsen ift. kørsel med overlæs forhøjes bøden til ejeren med 300 kr. for hver tidligere overtrædelse.

Køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

Reglerne for kørsel med overlæs for køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt over 3.500 kg. minder om ovenstående regler. Dog med et par tilføjelser.

– Tolerancegrænsen er 6%.
– Bøde til fører ved førstegangsforseelse: 150 kr. pr. procent (%)
– Bøde til ejer/bruger ved førstegangsforseelse: 350 kr. pr. procent (%)
– Ved gentagelse forhøjes bøden til ejeren med 1.400 kr. for hver tidligere overtrædelser
– Hvis overskridelsen af last ikke overstiger 6%, men at den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg. giver det en bøde på 1.000 kr. til både fører og ejer.

Kilde: Retsinformation

 

Skal min trailer til syn?

Der er ikke krav om periodisk syn af små påhængsvogne (op til 3.500 kg. totalvægt) i Danmark, medmindre traileren er godkendt til tempo 100 kørsel. I dette tilfælde skal traileren synes hvert 2. år. 
Det eneste tidspunkt trailere skal synes er ved ejerskifte hvis de er mere end 5 år gamle.
Hvis traileren er mellem 5-10 år gammel gælder et syn 2 år. Er traileren ældre end 10 år gælder et syn kun 1 år.

 

Lovkrav til lys og reflekser på trailere

I forhold til sikkerhed er der en række minimumskrav til lys og reflekser som din trailer skal leve op til.

Lys
– traileren skal være udstyret med et lige antal baglygter (dvs. minimum 2). Lygterne skal lyse rødt og være synlige på mindst 300 m. afstand, dog uden at være blændende.

– Traileren skal være udstyret med et lige antal stoplys (dvs. minimum 2). Stoplyset skal lyse rødt, og være væsentlig kraftigere end baglygterne.

– Traileren skal være udstyret med 2 gule blinklys (ét i hver side) som bruges til at signalere hhv. højre og venstre sving.

I dag findes ovennævnte lys og reflekser typisk i én og samme lygte, kaldet en komplet baglygte. Derudover skal traileren også være udstyret med mindst én (1) hvid nummerpladelygte så nummerpladen kan læses fra mindst 20 meters afstand. Nogle komplette lygter har også integreret nummerpladelys, men det kan også være en separat lygte. Hvis traileren er mere end 210 cm bred skal den i øvrigt også udstyres med 2 bagudrettede markeringslygter som er synlige på mindst 300 meters afstand.   

Reflekser
– Traileren skal altid være udstyret med mindst én (1) gul refleks på hver side.

– Traileren skal være udstyret med et lige antal (dvs. minimum 2) bagudrettede, røde, trekantede reflekser. Disse er også typisk en del af lygteglasset i den komplette baglygte.

– Traileren skal foran udstyres med 2 identiske hvide reflekser. Hvis traileren er bredere end 160 cm skal traileren udstyres med 2 hvide positionslygter i stedet for. Positionslygter skal være synlige på mindst 300 m. afstand og må ikke virke blændende.

N.B. Vær opmærksom på at trailerens lys skal være forbundet til bilen’s elektriske system og at lygter og reflekser som indgår i et par, altid skal være identiske og placeret symmetrisk.